Homma

Noodverlichting

Homma

Noodverlichting in bedrijfsgebouwen

Noodverlichting is in vrijwel elk bedrijfspand verplicht, de Arbodienst en verzekeringsmaatschappijen eisen dit. Daarnaast is het wettelijk verplicht om de (LED) noodverlichtingsinstallatie jaarlijks te laten controleren. De reden voor de verplichte jaarlijkse controle is de verandering van vluchtroutes in bedrijfsgebouwen. Vaak worden er kantoren uitgebreid, of worden er bureaus of machines verplaatst. Dit heeft consequenties voor de vluchtroutes. Bij de jaarlijkse controle vergroot u de veiligheid van uw personeel en gasten bij calamiteiten.

Wettelijke verplichtingen en gevolgen op een rij

Het belangrijkste bij noodverlichting is de werking en controle. Hier zijn een aantal regels en gevolgen aan verbonden:
U bent wettelijk verplicht uw noodverlichting minimaal één keer per jaar te laten controleren;

Wanneer bij een inspectie van de Arbeidsinspectie de noodverlichting niet in orde is, krijgt u een boete of wordt de vergunning ingetrokken;

Bij calamiteiten wordt achteraf onderzocht of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Homma

Het noodverlichtingsplan

Met een noodverlichtingsplan brengen wij de risico’s van uw gebouw in kaart. Vervolgens brengen we de verschillende uitgangen in beeld. Het noodverlichtingsplan geeft dus aan waar actie moet worden ondernomen. Door de risico’s te verkleinen met antipaniekverlichting en vluchtwegverlichting leidt u alle aanwezigen, bij calamiteiten, naar de uitgangen en daarmee veiligheid. Homma Elektrotechniek verzorgt inspecties aan noodverlichtingsinstallaties.