Homma

Inspecties aan installaties,
apparaten en elektrisch gereedschap

Volgens de voorschriften van de norm NEN 1010 verzorgen we inspecties aan elektrotechnische installaties. Dit doen we zowel voor particulieren, als voor bedrijven. Daarnaast verzorgen we de verplichte NEN 3140 keuringen aan elektrisch handgereedschap en apparaten voor bedrijven.

Homma

NEN 1010 keuring

De NEN 1010-keuring is bedoeld om te controleren of een nieuw aangelegde elektrische installatie of een uitbreiding van een installatie voldoet aan de voorschriften. De keuringsexpert verricht een visuele inspectie, verricht metingen en voert tests uit. Een NEN 1010 keuring is verplicht na oplevering van nieuwbouw, na brand, na waterschade, na lekkage in de meterkast of wanneer u zelf een installatie heeft aangelegd. Ook wanneer u twijfelt over de veiligheid van uw installatie is een keuring aan te raden. Bij verkoop van een pand is een keuringsrapport het bewijs dat de installatie veilig is.

NEN 3140 keuring

Een NEN 3140 keuring wordt verplicht gesteld door de brandverzekering en arbeidsinspectie. De keuring stelt vast dat bestaande elektrische installaties en arbeidsmiddelen, zoals vast opgestelde apparatuur en handgereedschap, veilig zijn. Er worden visuele inspecties en verschillende metingen verricht. De keuring geeft zicht op knelpunten met betrekking tot arbeidsveiligheid en brandveiligheid. De Arbowet verplicht werkgevers om veilige werkplekken te creëren voor hun medewerkers. Deze periodieke keuring moet onder andere worden uitgevoerd in fabrieken, magazijnen, kantoren en op bouwplaatsen.

Rapportage

De werkwijze en resultaten van de inspectie worden samengevat in een heldere rapportage. Hierin leest u ook de aanbevelingen om verbeteringen/aanpassingen aan de installatie door te voeren. Deze keuringen gaan onder andere om het voorkomen van ongevallen. Ook storingen in de installatie kunnen leiden tot ongewenst oponthoud in werkprocessen of zelfs tot verlies van data. Dit wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen.

Thermografisch onderzoek

Thermografisch onderzoek maakt het onzichtbare zichtbaar. Om de continuïteit van uw installatie te garanderen is thermografisch onderzoek aan te bevelen. Fouten en/of defecten in elektrische installaties zijn te herkennen aan een verhoogde temperatuur. Risico’s op storingen komen met behulp van een infrarood camera snel naar voren en kunnen direct worden verholpen. Zo worden onnodige storingen voorkomen.

Onafhankelijk specialist

Het is belangrijk om de inspectie te laten uitvoeren door een onafhankelijke specialist die daarvoor gecertificeerd is en ruime ervaring heeft in het uitvoeren van keuringen. Homma Elektrotechniek is zo’n specialist. Door onze expertise en ervaring kunnen we inspecties snel en grondig uitvoeren, met minimale inbreuk op uw bedrijfsprocessen.